СПРАВКА за минималния и максималния бал по паралелки в гимназиите в София – второ класиране (2017)

    РУО София-град помести справка за минималния и максималния бал по паралелки в гимназиите след второто класиране в София към дата ...

Прочетете още