Етикет: Детска академия на науките изкуствата и спорта

Курс по журналистика в Детската академия на науките, изкуствата и спорта

Всеки човек е отделна вселена, а журналистът – неин изследовател.   Журналистиката - професия или мисия? Защо вестникът няма да ...

Прочетете още