Среден успех от матурите в 4 клас на всички училища в България (2019)