Viva Cognita

Viva Cognita

Oнлайн платформата VIVA Cognita е съвместен проект на VIVACOM и Института по математика и информатика – БАН и Съюза на математиците в България. Платформата е безплатна и от нейните възможности могат свободно да се възползват ученици в различни възрасти, студенти и преподаватели.