FirstAidbg.com

FirstAidbg.com

FirstAidbg.com предлага курсове и тренинги по първа помощ с квалифицирани инструктори с международни сертификати и най-съвременна учебна екипировка, оборудване на аптечки и екипировка за първа помощ, учебна екипировка, осигуряване на екипи за първа помощ на масови събития и др.